مرتب سازی بر اساس::  

سوئیت سنتی ماسوله

داخل شهرک ماسوله
سوئیت سنتی یک خوابه داخل شهرک ماسوله 
کد واحد:  107
شماره تماس مالک:  09128195769 آقای فرنیا
1 اتاق1 نفر تختخواب3 نفر کفخوابحداکثر ظرفیت 4 نفر14,210 بازدید

سوئیت مبله شیک سنتی ماسوله

داخل شهرک ماسوله
چهار سوئیت یک خوابه مجزا در یک ساختمان 
کد واحد:  110
شماره تماس مالک:  09118080780 آقای نعمت زاده
1 اتاق2 نفر تختخواب3 نفر مبل تختشوحداکثر ظرفیت 5 نفر12,695 بازدید

سوئیت مبله سنتی ماسوله

داخل شهرک ماسوله
سوئیت یک خوابه با بالکن، ورودی با مالک مشترک 
کد واحد:  106
شماره تماس مالک:  09119331724 خانم رحمتی
1 اتاق6 نفر تختخواب2 نفر کفخوابحداکثر ظرفیت 10 نفر10,778 بازدید