مرتب سازی بر اساس::  
داخل شهر فومن
دربست و دارای وان جکوزی 
کد واحد:  303
شماره تماس مالک:  09113320806 مهدی خاکی
داخل شهر فومن
مجموعا هشت واحد دو، سه، چهار و پنج تخته 
کد واحد:  603
شماره تماس مالک:  09116501500 آل شفیعی
داخل شهر فومن
هتل سه ستاره داخل شهر فومن 
کد واحد:  705
شماره تماس هتل:  01334734485