هتل مزرعه معین فومن - هتل پنج ستاره

فومن به ماسوله کد ملک : 701
دوتخته:  303552 تا 492832 تومان
سه تخته:  379440 تا 468720 تومان
چهارتخته:  589248 تا 785664 تومان
شماره تماس هتل:  01334734458

هتل پنج ستاره

واقع در باغ چای سرسبز

دارای سوئیت های معمولی و VIP و دارای جکوزی

ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00

2 تخته (اتاق دولوکس) 303552 تومان

2 تخته (سوئیت VIP با جکوزی) 492832 تومان

3 تخته (اتاق ) 379440 تومان

3 تخته (سوئیت) 468720 تومان

4 تخته (سوئیت معمولی) 589248 تومان

4 تخته (سوئیت VIP دوبلکس) 689248 تومان

4 تخته (سوئیت VIP با جکوزی) 689248 تومان

4 تخته (سوئیت کانکت) 785664 تومان

جهت دریافت قیمت های به روز با هتل تماس بگیرید

سوئیت ها و اتاق های دو، سه، چهار تختهاز نوع دولوکس، VIP با جکوزی، VIP دوبلکس، کانکت7,052 بازدید  اضافه کردن به مورد علاقه ها پرینت