هتل تک ستاره قلعه رودخان - هتل یک ستاره

قلعه رودخان کد ملک : 707
کد واحد:  707
شماره تماس مالک:  01334712116 و 09121468712 آقای خالص زاده

هتل یک ستاره

دو طبقه

دارای اتاق های سه و چهار و پنج تخته

ساعت تحویل اتاق : 16:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00

تماس بگیرید

 

اتاق های سه، چهار و پنج تخته13,422 بازدید  اضافه کردن به مورد علاقه ها پرینت